nukryžiuoti


nukryžiuoti
nukryžiúoti tr. įvykdyti mirties bausmę, prikalant prie kryžiaus: Seniau po dvidešimt tūkstančių vergų antsyk nukryžiuodavo! . Žmogaus sūnus bus išduodamas nukryžiuoti brš. | refl.: Jei nori, kipše, aš gatavas nusikryžiuoti . \ kryžiuoti; apsikryžiuoti; atkryžiuoti; iškryžiuoti; nukryžiuoti; persikryžiuoti; prikryžiuoti; sukryžiuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • nukryžiuoti — nukryžiúoti vksm. Kartù su Kri̇̀stumi nukryžiãvo dù plėšikùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prikryžiuoti — rš žr. nukryžiuoti. kryžiuoti; apsikryžiuoti; atkryžiuoti; iškryžiuoti; nukryžiuoti; persikryžiuoti; prikryžiuoti; sukryžiuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsikryžiuoti — KI200 persižegnoti: Murinai, kožnam žaibui atšviesant, apsikryžiavo prš. Persižegnojo apsikryžiuodami Kel1881,66. kryžiuoti; apsikryžiuoti; atkryžiuoti; iškryžiuoti; nukryžiuoti; persikryžiuoti; prikryžiuoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkryžiuoti — tr. kryžiuku atsiūti: Atkryžiuok siūlę (rankomis, o ne mašina atsiūk), kad būtų gražiau Vrn. kryžiuoti; apsikryžiuoti; atkryžiuoti; iškryžiuoti; nukryžiuoti; persikryžiuoti; prikryžiuoti; sukryžiuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškryžiuoti — tr. 1. pritvirtinti prie lentos ar pagalio ištiestas rankas: Vilius Karalius su iškilmių uniforma, su balta lenta priešaky iškryžiuotas eina, dantimis grieždamas I.Simon. Ką nutverdavo sargas dvaro miške pinant vyžas, tą iškryžiuodavo rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išspyloti — ×išspỹloti tr. 1. užmauti, užtempti kailį ant spylos: Pryš tą dievystę stovėjo ožio kailis, išspylotas an stiebu S.Dauk. 2. nubausti prikalant prie kryžiaus ar medžio, nukryžiuoti: Kamendotas, nujautęs jų širtą, nutvėrė pasalu Montę, kurį,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kryžiuoti — kryžiuoti, iuoja, iãvo 1. tr. J kalti prie kryžiaus; bausti prikalimu prie kryžiaus: Tada jie šaukė: Šalin, šalin, kryžiuok jį! brš. 2. tr. KI500 kryžmai pinti: Langelis kryžiuotas geležimis rš. 3. intr. staigiais vingiais bėgioti, plaukyti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukryžiavimas — nukryžiãvimas sm. (1); LL264 → nukryžiuoti. kryžiavimas; nukryžiavimas; perkryžiavimas; sukryžiavimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukryžiavoti — ×nukryžiavoti (nuokryžiavoti Mž21, VlnE15) K, J; SD116, DP16, R, N, M.Valanč žr. nukryžiuoti. kryžiavoti; apkryžiavoti; atsikryžiavoti; įkryžiavoti; iškryžiavoti; nukryžiavoti; prikryžiavoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukryžuiti — nukryžùiti (dial.) Gmž žr. nukryžiuoti. kryžuiti; įkryžuiti; nukryžuiti …   Dictionary of the Lithuanian Language